REALIZUJEMY KAMPANIE I PROJEKTY

mIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Gmina Przyjazna Seniorom

Program GMINA PRZYJAZNA SENIOROM to innowacyjna, nowoczesna polityka senioralna. To troska o interes gminy i jej najstarszych mieszkańców. To wsłuchanie się w potrzeby naszych seniorów. To wreszcie promocja gminy i lokalnych przedsiębiorców w całej Polsce i za granicą.

Seniorzy będą promować Waszą Gminę w każdym zakątku kraju. Wasi najstarsi mieszkańcy otrzymają zniżki, bonifikaty i przywileje w całej Polsce i za granicą. I w drugą stronę: z korzyścią dla lokalnej gospodarki, oferta kulturalno-turystyczno-usługowo-handlowo-rekreacyjna z Waszego terenu będzie dostępna dla Seniorów z całej Polski. Wygrywają na tym wszyscy: Gminy, Seniorzy oraz lokalni przedsiębiorcy.

Zostań Współtwórcą Ogólnopolskiej Karty Seniora i Gminy Przyjaznej Seniorom

Kampania i konkurs ma na celu propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród seniorów i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie lokalne. Celem Konkursu jest promocja aktywności społecznej, przedsiębiorczości i edukacji obywatelskiej 60+. Konkurs ma na celu aktywizację obywatelską seniorów – poprzez współtworzenie Programu Ogólnopolska Karta Seniora i Gminy Przyjaznej Seniorom.

Kampania & Konkurs

Uczestnikami Konkursu mogą osoby seniorzy 60+.