POZNAJ NAS​

O nas

NASZA AKTYWNOŚĆ

Naszą główną aktywnością jest obszar polityki i gospodarki senioralnej

Międzynarodowy Instytutu Rozwoju Społecznego sp. z o.o. non-profit (MIRS) jest przedsiębiorstwem działającym od kwietnia 2020 roku. Spółka funkcjonując od półtora roku jest podmiotem, który osiągnął już znaczne wyniki jak na początek prowadzenia działalności gospodarczej.

Naszą główną aktywnością jest obszar polityki i gospodarki senioralnej i działalność przedsiębiorstwa opieramy na wizji:

Przedsiębiorstwo społeczne, które jest liczącym się podmiotem odpowiadającym za kreowanie instytucjonalnych ram polityki proseniorskiej na poziomie samorządowym, rządowym i unijnym, a także podejmującym działania na rzecz aktywizacji i edukacji seniorów.

INNOWACYJNE AKTYWNOŚCI

Tworzenie diagnoz strategii, usługi szkoleniowe, usługi promocyjne dla firm

Nasza oferta dotyczy usług doradczo-konsultacyjnych skierowanych do: samorządów, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, osób indywidualnych w zakresie tworzenia polityki proseniorskiej, a także aktywizacji i edukacji seniorów.

Opisując motywy i przyczyny powołania Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, należy się odnieść do Stowarzyszenia Manko, które to Stowarzyszenie utworzyło MIRS sp. z o.o. non profit. Stowarzyszenie jest 100 procentowym udziałowcem spółki i stanowi koncepcyjno-merytoryczny fundament funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Spółka przejęła od Stowarzyszenia działania związane ze współpracą z samorządami na rzecz działalności pro seniorskiej (Program Gmina Przyjazna Seniorom, tworzenie diagnoz, strategii, usługi szkoleniowe, usługi promocyjne dla firm).