Zostań Współtwórcą

Kampania i konkurs ma na celu propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród seniorów i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie lokalne. Celem Konkursu jest promocja aktywności społecznej, przedsiębiorczości i edukacji obywatelskiej 60+. Konkurs ma na celu aktywizację obywatelską seniorów – poprzez współtworzenie Programu Ogólnopolska Karta Seniora i Gminy Przyjaznej Seniorom.
Uczestnikami Konkursu mogą osoby seniorzy 60+.
Aby wziąć udział w Konkursie i Kampanii należy zgłosić swoją kandydaturę, obejmującą imię, nazwisko zgłaszanego kandydata, a także informacje o prowadzonej przez tą osobę działalności społecznej, edukacyjnej, obywatelskiej.
Seniorzy działają w jednej z dwóch różnych funkcji:

a) Senior pozyskujący nowe firmy do Programu Ogólnopolska Karta Seniora lub
b) Senior przekazujący innym seniorom Pakiet Wsparcia (zawierający Ogólnopolską kartę Seniora, magazyn Głos Seniora i materiały edukacyjne).

Termin zgłaszania kandydatur upływa do dnia 01.12.2021 (decyduje data wpływu kandydatury do Organizatora). Zgłoszenia mogą zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora (30-698 Kraków, ul. Siarczki 16) lub mailowo na adres: biuro@mirs.pl. Zgłoszeń mogą także dokonywać również zespoły składające się z co najmniej 2 osób lub osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje odrębność zdolność prawną, działające na rzecz seniorów, w tym rady seniorów z terenów całej Polski, a także organizacje Seniorskie z terenów całej Polski.

Szczegóły konkursu i kampanii w regulaminie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *